Spataderen

In Nederland hebben naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen mensen last van spataderen. Het zijn abnormaal gezwollen aderen, die vooral in de benen voorkomen. Bij een aantal mensen veroorzaken ze klachten. Het gaat dan meestal om een moe, zwaar of rusteloos gevoel in de benen. Ook komen klachten van pijn of kramp in de benen voor, waardoor mensen niet kunnen slapen. In sommige gevallen is behandeling noodzakelijk

Spataderen
spatader

Een spatader is elke abnormale verwijding van een ader. Vaak uit zich dit in zichtbare aders aan de benen die boven het niveau van de huid komen te liggen. Er zijn heel veel verschillende spataderen, kleine rode en blauwe haarvaatjes, maar ook meer blauw doorschemerende dikkere aderen, die soms over het hele been lopen. Hoe uitgebreider de spataderen, hoe waarschijnlijker dat behandeling ervan noodzakelijk is.

Klachten van spataderen

In sommige gevallen ervaren patiënten geen klachten, maar vindt men de spataderen wel (cosmetisch) storend. Als de spataderen klachten geven is dat meestal in de vorm van een moe, loom en zwaar gevoel in de benen. In de loop van de dag kunnen de onderbenen dikker worden. Vaak leggen mensen met spataderen dan hun benen omhoog voor vermindering van de klachten. Soms hebben patiënten last van zogeheten 'rusteloze benen' (restless legs); men kan de benen dan niet goed stil houden of er bestaat een gevoel alsof er iets over de benen kruipt. Minder vaak komen klachten van pijn of kramp in de benen voor, maar sommige mensen worden hier zelfs 's nachts wakker van. Ook  kan er door het hebben van spataderen een wond aan het been ontstaan. Dit wordt een “open” been (ulcus cruris) genoemd.

Sluit de enquête