Praktische zaken

Inloopspreekuur

MUMC (Maastricht Universitair Medisch Centrum)

Er is een inloopspreekuur op de poli Dermatologie in het MUMC. Alle patiënten met dermatologische problemen kunnen daar op de dinsdagochtenden en donderdagochtenden van 8.15 uur tot 10.30 uur terecht voor een consult MET verwijsbrief van de behandelend (huis)arts. Het inloopspreekuur maakt onderdeel uit van de standaardzorg en patiënten zullen gezien worden door een van de artsen in opleiding tot dermatoloog. Op het inloopspreekuur worden artsen in opleiding tot dermatoloog gesuperviseerd door een dermatoloog.

Routebeschrijving

In de praktijk blijkt het wenselijk te zijn een inloopspreekuur te openen teneinde patiënten de mogelijkheid te bieden op korte termijn gezien te worden. Het idee hierachter is meer patiëntvriendelijkheid door korte toegangstijden. 

Tijdens dit spreekuur zullen arts-assistenten in opleiding (AIOS) en een superviserend dermatoloog aanwezig zijn. Gestreefd zal worden naar snelle, eenmalige patiëntencontacten, waarna veelal terugverwijzing naar de eigen huisarts. De eventuele controles zullen voor patiënten in onze reguliere spreekuren gepland worden (de wachttijd hiervan is minder dan 2 dagen momenteel), of desgewenst bij een controlepoli van de AIOS die het inloopspreekuur bemannen.

Het grote voordeel van deze opzet in het MUMC is de directe 3e lijns academische zorg bij die patiënten die het nodig hebben. Nadat de patiënt onze poli verlaten heeft dragen wij zorg voor snelle terugkoppeling naar de eigen huisarts. Zo zal deze op korte termijn op de hoogte gesteld worden middels een brief.