Drs. A. Lardinois

Drs. A. Lardinois

Arts in opleiding tot dermatoloog

Korte omschrijving

Drs. Lardinois is werkzaam bij de afdeling dermatologie als arts in opleiding tot dermatoloog.

Aandachtsgebieden

  • Algemene Dermatologie

Contact

043 - 387 5000