Samenwerkingsverbanden

De Dermatologie heeft vele raakvlakken met andere specialistische zorg. Deze multidisciplinaire zorg wordt ondersteund in de vorm van een aantal poli's waarin dermatologen samenwerken met andere specialisten. Ook op het gebied van onderzoek wordt nauw samengewerkt met universitaire afdelingen. Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden is te vinden onder de kopjes.

Sluit de enquête