Vergoeding van onderzoeken en behandelingen

 

C klasses spataders
C klassen spataders
Als u last heeft van spataderen maakt u een afspraak bij uw huisarts en daarna wordt u, zo nodig, verwezen naar onze polikliniek (dus met verwijzing van uw huisarts). U wordt onderzocht door een arts (dermatoloog in opleiding) van de afdeling Dermatologie die een lichamelijk onderzoeken en een duplex onderzoek (echo) verricht. Het consult en het duplex onderzoek zal, bij verwijzing door uw huisarts en na aftrek van het eventuele eigen risico, volledig worden vergoed door uw  zorgverzekeraar. Indien u zonder verwijskaart een afspraak maakt dan wordt er €371,83 in rekening gebracht voor het lichamelijk onderzoek en duplex onderzoek. Voor alleen het lichamelijk onderzoek zonder duplex wordt €112,96 in rekening gebracht. Tijdens het eerste consult wordt een behandelplan met u besproken aan de hand van de bevindingen van het lichamelijk onderzoek en het duplex onderzoek. Hieronder ziet u een overzicht van de klinische tekenen bij spataders.

Na het onderzoek (en tijdens het eerste consult) zal uw arts u vertellen in welke C-klasse uw spataders vallen (zie bovenstaand schema)Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft besloten dat spataders uit de C3 t/m C6 groep worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wij zullen deze kosten dan met uw zorgverzekeraar verrekenen. De C0 t/m C2 spataders worden vanaf januari 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Wel hebben een aantal zorgverzekeraars deze behandelingen opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket. Indien u behandeld wilt worden voor deze laatste klasse dan worden de volgende tarieven bij u in rekening gebracht:

Polibezoek en onderzoeken

Eerste consult met duplex (is één jaar geldig)

  • Met verwijzing van de huisarts: vergoed (let op uw eigen risicobijdrage van uw polis)
  • Zonder verwijzing van de huisarts: €371,83

Eerste consult zonder duplex (is één jaar geldig)

  • Met verwijzing van de huisarts: vergoed (let op uw eigen risicobijdrage van uw polis
  • Zonder verwijzing van de huisarts: €112,96

Behandelingen

  • Sclerocompressie therapie en/of FOAM (echo) sclerose (wegspuiten van spataders) door dermatoloog in opleiding: €60 per behandeling (excl. kous a €20 incl. BTW)
  •  Ambulante flebectomie volgens Muller (oppervlakkige operatie) €1000 per been (incl. kousen)
  •  Endovasculaire laser therapie of VNUS (veneuze ablatie) €1500 per been (incl kousen). Beiderzijds €2000 (incl. kousen)
  • Sapheon glue (lijmprocedure) €2500 per been. Beiderzijds €3000 (incl. kousen)

Bedragen zijn inclusief BTW.

Als uw spataders vallen in de C0 t/m C2 klasse en u behandeling wenst dan krijgt u een informatiefolder en een offerte mee. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor behandeling via telefoonnummer: 043 387 5000

Tijdens de afspraak meldt u zich op de polikliniek dermatologie. Daar kunt u de offerte ondertekenen en het openstaande bedrag pinnen. Vervolgens begeeft u zich met de nota naar het hart- en vaatcentrum dermatologie (zie plattegrond). Daar zal de behandeling direct plaats vinden.

Sluit de enquête