Reumatologie & Dermatologie poli

Bij een aantal aandoeningen kan het noodzakelijk zijn dat er een dermatoloog naar uw huid en een reumatoloog naar uw gewrichten kijkt. Een voorbeeld hiervan zijn sommige vormen van psoriasis. Om te voorkomen dat u veel verschillende afspraken krijgt en om een directere uitwisseling van inzichten tussen de reumatoloog en de dermatoloog te bewerkstelligen is er een gezamenlijk spreekuur reumatologie/ dermatologie gestart.

Algemeen

Als u in aanmerking komt voor dit spreekuur zal uw behandelend arts u hiernaar doorverwijzen en krijgt u een afspraak. 

Voor verder vragen verwijzen wij u naar onze polikliniek dermatologie telefoonnummer 043-3875000.

Sluit de enquête