Laboratorium Experimentele Dermatologie
lab exp dermatologie maastricht

De afdeling Dermatologie heeft een eigen laboratorium waar wetenschappelijk onderzoek verricht wordt naar dermatologische aandoeningen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de genetische huidziekten en huidkanker.

Het onderzoek concentreert zich op de genodermatologie (genetische huidziekten) en dermato-oncologie (huidkanker). Dit heeft in het verleden geleid tot meerdere promoties. De onderzoekslijnen van de afdeling zijn ingebed binnen het onderzoeksinstituut GROW.

Het lab in Maastricht bestaat sinds januari 2003 en bevindt zich op niveau 5 ten zuidoosten in het hoofdgebouw van het MUMC+ onder de vleugels van de afdeling Pathologie.

Laboratorium experimentele Dermatologie
Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Niveau 5
postbus 5800
6202 AZ Maastricht

email: lab.dermatologie@mumc.nl

Sluit de enquête