Het plaveiselcelcarcinoom

Bij ongeveer 10-15% van de mensen gaat het om een plaveiselcelcarcinoom (PCC) dat ontstaat uit de cellen van de opperhuid.

 Het PCC groeit sneller dan het BCC en als het niet behandeld wordt kan het uitzaaien. Dit maakt dat het PCC zich kwaadaardiger gedraagt dan het BCC. Maar als het PCC in een vroeg stadium behandeld wordt zijn ook voor deze tumor de vooruitzichten gunstig.

  

 

 Het PCC komt vooral voor op de zonblootgestelde huid, zoals het gezicht en de handrug. Meestal begint het PCC als een roze-rood knobbeltje soms met een schilferend korstje. Als dit korstje loskomt blijft er een zweertje over dat vaak moeilijk geneest. De meest gebruikte behandeling is chirurgie, maar soms wordt (na multidisciplinair overleg) besloten tot behandeling met radiotherapie (bestraling). 
Sluit de enquête