Behandeling van spataderen

Sclerocompressie therapie (dichtspuiten)

Hierbij wordt een soort vloeistof (sclerosans) in de spatader gespoten die een soort schaafwondjes aan de binnenwand geeft waardoor de ader dichtgroeit. Daardoor wordt de spatader afgesloten en uiteindelijk door het lichaam zelf opgeruimd. In de praktijk komen vooral de kleine en middel-grote spataderen hiervoor in aanmerking. Na de behandeling moet u enkele weken een elastische kous dragen. 

Foam echosclerose

Hierbij wordt onder geleide van de duplex (het echo apparaat) foam in de middelgrote tot grote spataderen gespoten. Foam is sclerosans gemengd met lucht. Het voordeel hiervan is dat u niet geopereerd hoeft te worden en dat de foam met een prik in het been in het vat gespoten kan worden. Na de behandeling moet u enkele weken een elastische kous dragen.

Voor meer informatie over deze behandeling klik hier voor onze folder “behandeling van spataderen met foam echosclerose”. 

Endoveneuze ablatietherapie

De endoveneuze ablatietherapie is een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van spataderbehandelingen. Het grote voordeel is dat er meestal geen narcose nodig is, want deze behandeling kan plaatsvinden onder lokale verdoving. Via een kleine snede door de huid wordt een dunne laserdraad in het bloedvat aangebracht. Met behulp van de warmtebron wordt het bloedvat gesloten en van binnenuit dichtgebrand. Vervolgens worden de resten van het uitgeschakelde bloedvat door het lichaam opgeruimd.

Voor meer informatie over deze behandeling klik hier voor onze folder “behandeling van spataderen met endoveneuze ablatie”. Klik hier voor een interview met Dr Sommer en Drs Shadid in het tijdschrift Praktijk. 

Operatie (“strippen”)

De grote spataderen kunnen ook door een chirurg operatief verwijderd worden. Dit gebeurt door op twee plaatsen in het verloop van de spatader het bloedvat bloot te leggen, er een draad in op te voeren, en de spatader binnenstebuiten uit het been te halen. De behandeling wordt uitgevoerd onder narcose of onder verdoving d.m.v. een ‘ruggenprik’. Na de behandeling is het noodzakelijk gedurende enkele weken een elastische kous te dragen. 

Ambulante flebectomie van Müller

In feite is dit dezelfde techniek die wordt gebruikt bij het ‘strippen’, alleen wordt dit toegepast bij kleinere spataderen die niet voor de sclerocompessietherapie of het klassieke “strippen” in aanmerking komen. Een belangrijk voordeel is dat de therapie onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze behandeling klik hier voor onze folder “behandeling van spataderen met de Muller methode”.

Nabehandeling met kousen

Na de behandeling van spataderen is het belangrijk goede nazorg te bieden. Deze nazorg gebeurd ondermeer door goed aangemeten kousen. Ook zijn er adviezen die belangrijk zijn om op te volgen na behandeling van spataderen. U vindt hier extra informatie over de richtlijnen_voor_het_dragen_van_kousen.pdf en wat u wel en niet moet doen na een behandeling van spataderen.

Sluit de enquête